Ось і закінчилась вегетація. Ще кущі вкриті листям, але черешки вже легко обламуються в основі, що свідчить про утворення пробкового шару і припинення надходження до листків поживних речовин. Прийшов час «підстригати» кущі. Але не кожен, хто посадив на своїй земельній ділянці виноград, вміє правильно обрізувати кущі. Для початківців обрізка винограду є найбільш складною і важкою для розуміння операцією. А від неї залежить кількість і якість врожаю. Коли читаєш в книжці, то по написаному все просто і зрозуміло, а підійдеш до куща, подивишся і за голову берешся. Все переплелось: вовчкові, порослеві, плодові пагони – де з них який, як їх відрізнити і де повинна бути та плодова ланка, яку потрібно сформувати?

Чим викликана необхідність щорічної обрізки кущів. У зв’язку з тим, що виноградний кущ щорічно здатний утворювати значно більше вічок, пагонів та грон, ніж може забезпечити себе поживними речовинами, його щорічно потрібно утримувати в оптимальній формі. Якщо плодоносящий кущ залишити без обрізки, то на слідуючий рік він буде перевантажений. Перевантажений кущ буде мати слабкий приріст і слабо розвинені ягоди, які погано визрівають і залишаються кислими. Такий кущ вразливий до хвороб. Залишений без обрізки кущ за 3-4 роки набуває вигляду дикого винограду з малими гронами і дрібними ягодами. Саме ця особливість винограду обумовлює необхідність щорічної його обрізки. Щорічною обрізкою кущів регулюють їх ріст та плодоношення і утримують кущі в оптимальній формі культурної рослини. Правильно проведена щорічна обрізка кущів забезпечує нормальний приріст пагонів та  оптимальне навантаження кущів врожаєм і їх високу стійкість до хвороб і низьких температур.
Кожний кущ, в залежності від ступені його розвитку, рівня агротехніки та сортових особливостей, витримує певне навантаження пагонами та врожаєм. При правильному навантаженні кущів забезпечується рівновага в розвитку вегетативних та продуктивних органів. При неправильно проведеній обрізці рівновага порушується в бік посилення одного процесу і послаблення другого. При перевантаженні куща врожаєм розвиток пагонів буде слабким, зимуючі вічка будуть слабо розвинені, що зумовить різке падіння якості врожаю наступного року. В такому разі визрівання врожаю запізнюється, цукристість ягід низька, вони не досягають оптимальних розмірів; знижується стійкість кущів винограду до захворювань та низьких температур. В зимовий період ослаблені  перевантаженням кущі більш за все вимерзають. Але ж не все гаразд і в випадку недовантаження куща врожаєм. В такому випадку посилено розвиваються пагони, вони жирують і виростають трухлявими з низькою морозостійкістю.
Мистецтво виноградаря полягає в умінні утримувати в рівновазі врожайність куща, якість врожаю та його нормальний щорічний приріст. А це досягається правильно проведеною обрізкою.

Довжина плодових лоз і навантаження кущів вічками при обрізуванні. Щоб забезпечити нормальне навантаження куща при обрізуванні, потрібно, перш за все, визначитися з кількістю та довжиною плодових лоз, тому що саме довжина стрілок і навантаження куща вічками найбільше впливає на кількість та якість врожаю. Об’єм і якість врожаю куща знаходяться в прямій залежності від кількості залишених на кущу здорових вічок. Поняття довжини плодових лоз у виноградарстві не є покажчиком метричного виміру. Під довжиною лози мають на увазі кількість вічок, залишених на одній стрілці чи то лозині після її обрізування. Слід також пам’ятати, що коли при обрізуванні залишати довгі плодові стрілки чи то лозини, спостерігається підвищена кислотність ягід, і навпаки, для отримання ягід з високим вмістом цукру потрібно застосовувати коротку обрізку стрілок (4-6 вічок). Але, при цьому слід враховувати сортові особливості плодоношення, тому що деякі сорти винограду потребують довгої обрізки (8-12вічок). При необхідності підвищення навантаження куща слід застосовувати більш коротку обрізку лоз, збільшуючи їх кількість. Збільшення навантаження куща за рахунок збільшення довжини плодових лоз дає меншу прибавку врожаю в порівнянні з більшою кількістю коротких стрілок при рівній сумарній кількості вічок. Рекомендуємі норми навантаження кущів вічками і довжина обрізки плодових лоз завжди вказуються в ампелографічних характеристиках сортів винограду. В залежності від біологічних особливостей сорту, стану куща, типу форміровки та рівня агротехніки навантаження куща вічками може бути в межах 30-50 вічок.     
З метою уникнення перевантаження кущів врожаєм та зв’язаним з цим зниженням їх зимостійкості і врожайності в наступні роки, необхідно при обрізуванні кущів керуватися правилами розрахунку навантаження кущів врожаєм.

Правила розрахунку  навантаження кущів врожаєм. Розрахунок навантаження кущів винограду врожаєм можливо вести, керуючись слідуючими правилами.
1.Визначити рівень  навантаження куща можливо, орієнтуючись на кількість отриманого врожаю і стану куща попереднього вегетаційного періоду. При перевантаженні кущів довжина пагонів незначна, пагони погано визрілі. При недовантаженні кущів ріст пагонів був сильним, вони добре визрілі.
З огляду на становище пагонів визначаються з об’ємом навантаження куща кількістю вічок при його обрізуванні.
2. Навантаження куща можна визначити по загальній довжині зрілого приросту пагонів, виходячи з рекомендацій, що кожний метр зрілої на кущу лози забезпечить ріст і живлення двох пагонів з врожаєм в наступному році. Так, наприклад, на кущу  маємо всього 25 зрілих пагонів довжиною в середньому 1,2м. Тоді загальна довжина приросту куща буде 25х1,2=30м. Отже, при обрізуванні куща можна залишити на ньому однорічної лози з загальною кількістю 60 вічок, тобто по 2 вічка на кожний метр зрілої лози куща, а остаточне доведення навантаження куща пагонами і врожаєм провести в період вегетації при проведенні зелених операцій, регулюючи кількість пагонів та грон.
3. Визначення навантаження куща вічками, що досяг повного плодоношення, можна вести по площі живлення, в залежності від рівня агротехніки, на кожний квадратний метр, що припадає на кущ. Так, на поливних виноградниках, для кущів віком не менше 5 років, установлюють слідуючі норми навантаження вічками на один метр квадратний площі живлення:
- на слаборослих сортах – до 12-13 вічок;
- на середньорослих сортах – до 10-12 вічок;
- на сильнорослих сортах –до 9-11 вічок.
Ці норми застосовують для виноградників в рядових посадках. Так, наприклад, в ряду посаджені середньо рослі сорти винограду на відстані кущ від куща в ряду 2м і відстань між рядами 2,5м. Тоді площа живлення одного куща становить 2х2,5=5м.кв. Загальне навантаження куща вічками буде: 10х5=50 вічок.
Для сильно розвинених альтанкових і арочних форміровок ці норми можна збільшити в 1,5-2, а то і більше разів.
4. Розрахунок навантаження куща, в залежності від віку рослини, проводять слідуючим чином.
Другий рік росту куща після його посадки – якщо в перший рік загальний зрілий приріст пагонів куща досяг більше 2-х метрів, то при поливній агротехніці кількість грон залишають загальною вагою до 1,5кг. Але слід враховувати, що на кущах плодоносящих вперше, слід залишати не більше 2-5 грон, залежно від їх розміру.
На третій рік росту, якщо не сталося послаблення куща, навантаження збільшують вдвічі, доводячи врожай до 3кг.
На четвертий рік росту навантаження куща врожаєм збільшують ще вдвічі.
На п’ятий рік росту після посадки кущі, як правило, вступають в повне плодоношення. Щоб їх плодоношення було регулярним кожного року, потрібно кущі навантажувати оптимально і залишати на них стільки грон, щоб забезпечити врожайність поливних виноградників по 3-5кг/м. кв. площі живлення кожного куща.
Для неполивних виноградників навантаження кущів врожаєм вдвічі менше.

Обрізування кущів винограду. Що таке обрізування кущів винограду? Обрізка куща винограду полягає в приведенні наземної частини куща у відповідність з можливостями його кореневої системи шляхом щорічного видалення або вкорочення частини приросту, а при необхідності, і багаторічної деревини з ціллю регулювання плодоношення куща і підтримки його форми в оптимальному стані. Щорічна обрізка плодоносящих кущів зводиться до формування плодових ланок на рукавах, а при необхідності, і виведення нових рукавів для заміни старих. Плодова ланка складається з сучка заміщення та  наближених до нього однієї чи двох плодових стрілок (див. мал.1). Окрім плодової ланки  всю решту відплодоносившого приросту рукава зрізають і видаляють з куща. Як це робити? Спочатку оглядають кущ. Оцінюють становище його приросту, а особливо, ступінь розвитку і зрілості пагонів на сучках заміщення всих рукавів. На кожному сучку заміщення повинно бути, як мінімум, по  два добре розвинутих і зрілих пагона. Із цих пагонів формують нові плодові ланки. В такому разі торішні плодові стрілки на рукавах з всіма пагонами на них , починаючи з низу куща, видаляють. Залишаються на кущах торішні сучки заміщення з добре розвинутими і зрілими пагонами (див. мал. 2). Але буде краще, якщо ми, на всякий випадок, зарезервуємо по одній чи дві нижній лозині на кожній відплодоносившій стрілці. Це для того, щоб мати резерв,  для формування плодових ланок, якщо на сучках заміщення буде недостатньо пагонів.  Після видалення з шпалери всієї зрізаної лози куща на ньому залишилися ще не сформовані плодові ланки, тобто, ми провели лише попередню не остаточну обрізку. Проводять підрахунок залишених на кущу лоз і визначаються попередньо з навантаженням куща вічками. Якщо вічок на пагонах сучків заміщення буде в достатній кількості, то залишені резервні лози зрізують і видаляють з куща. Визначаємося з довжиною обрізки стрілок для формування плодових ланок. Із  пагонів сучка заміщення самий нижній, зрізуємо коротко на 2-3 вічка на майбутній сучок заміщення. Вище розташовані пагони, один чи два, обрізуємо на плодові стрілки. Якщо на плодовій ланці сформовано дві плодові стрілки, то довжина верхньої стрілки повинна бути на 1-2 вузли довша відносно нижньої плодової стрілки. Це потрібно для регулювання сили росту пагонів та зниження впливу явища полярності.
Таким же чином формують плодові ланки на всих останніх рукавах куща.

В тому випадку, коли при огляді куща буде виявлено, що на сучку заміщення маємо лише один добре розвинутий пагін, то цей пагін обрізуємо коротко на сучок заміщення, а плодові стрілки формуємо із кращих зарезервованих нижніх пагонів відплодоносившої стрілки цієї ж плодової ланки.
В тому разі, коли на торішньому сучку заміщення відсутні добре розвинуті пагони, або ж на ньому зовсім вічка не проросли, то на сучок заміщення беруть самий нижній пагін на відплодоносившій плодовій стрілці, або ж сучок заміщення формують із пагона, що виріс на багаторічній деревині, при наявності такого. Таке явище може бути при перевантаженні куща врожаєм неправильно проведеною попередньою обрізкою куща.

Після обрізування куща і видалення зі шпалери всих зрізок визначають отримане  навантаження куща шляхом підрахунку вічок на плодових ланках. Якщо кількість вічок на кущу перевищує норму, то їх можна зменшити за рахунок видалення других стрілок при їх наявності, або ж вкорочують стрілки, доводячи остаточно навантаження куща до норми. Але слід враховувати те, що протягом зими частина вічок може загинути і на їх заміщення потребується резерв. Тому є рація на зиму залишати кількість вічок з деяким перевищенням норми, а навантаження куща відрегулювати в період вегетації обламуванням зайвих пагонів.

Правильність проведення обрізки кущів і регулювання нагрузки провіряється в період вегетації винограду по силі росту пагонів. Якщо пагони, починаючи з травня, ростуть слабо, а їх коронки слабо загнуті, розвиток ягід затримується, то це свідчить про перенавантаження куща. Потрібне   невідкладне втручання  виноградаря, виправлення помилки і спасіння врожаю шляхом часткового розвантаження куща, видаливши зайві пагони та слабші грона.


обрезка куста

Мал.1. Формування плодової ланки. 1. Кущ, сформований з двома плодовими ланками весною до початку вегетації. 2. Той же кущ після вегетації восени до обрізки. Рисками показані місця обрізування лози. 3. Той же кущ після обрізки, сформований з двома плодовими ланками.


обрезка винограда

Мал.2. Обрізування куща форміровкою віяло. 1. Загальний вигляд куща після вегетації до обрізки. 2. Той же кущ після попередньої обрізки . 3. Кущ після обрізки сформований в чотири рукава. На кожному рукаві сформовано по одній плодовій ланці.

Воловик Віктор Іванович
Вул.. Маяковського, 79
М. Нікополь,
Дніпропетровська обл..
Тел. 8 (05662) 5-39-28,
моб. 8 (095) 661-72-05.