Содержание материала

Третій рік. Протягом третього року триває формування винограду. Пагін, який продовжує стовбур, навесні обрізують на довжину 5—б вічок. Обидва бічні пагони, які використовують для утворення дворукавної шпалерної форми, також обрізують на 5— 6 вічок. (Способи обрізування для виведення інших форм описано у розділі «Формування шпалерного винограду»).
Далі нові пагони, що виросли на пагоні продовження, обрізують, залишаючи тільки верхні три, один з яких продовжуватиме далі стовбур, а два інші підуть на утворення бічних пагонів. Пагони, що розвинулися на лозі, обрізаній коротко на 2 вічка, укріплюють косо. У другій половині серпня верхівки їх зрізують, щоб сприяти розвиткові нижньої частини.
Боротьба з шкідниками спрямована на третьому році не тільки на захист рослини від пероноспори, а й на знищення оїдіума. Для цього виноград, після того як відросли пагони і аж до серпня, з метою профілактики раз у 8—10 днів треба обробляти сіркою (див. с. 126). Корінці, що їх пустила щеплена лоза, необхідно знищити.
Удобрювання проводять восени, причому удобрювати азотним добривом восени третього року ще не обов'язково. Кількість добрив, що вносять у грунт, порівняно з другим роком розвитку рослини зростає і у наступні роки збільшується, досягаючи максимуму у пору найбільшого плодоношення.