Содержание материала

ДОВГЕ ОБРІЗУВАННЯ

Виноградні лози, що плодоносять на довгому дереві і розвивають плодоносні пагони тільки починаючи з 4 вічка, при короткому обрізуванні не дають врожаю. Тому вони підлягають довгому обрізуванню. Це стосується насамперед таких сортів шпалерного винограду, як Жовтий Шовковий і Синій Тролінгер, які характеризуються сильним ростом. Довге обрізування, як уже зазначалось, застосовують інколи і при догляді за сильнорослими лозами тих сортів, які звичайно обрізують коротко. Це такі сорти як Виноград королеви Магдалини, Переможець, Королева виноградників, Білий Гутедель, Червоний Гутедель, Мюллер-Тургау і Синій Португальський. Якщо лози названих сортів старі, то довге обрізування може призвести до перевантаженості лози і до погіршання якості ягід.
При довгому обрізуванні з двох пагонів, які виросли після короткого обрізування, верхній обрізуємо приблизно на 8 вічок, як плодоносне дерево, а нижній — на 2 вічка, як запасне. Обрізувати навпаки, тобто верхній пагін на 2 вічка, а нижній приблизно на 8 вічок, неправильно, бо в цьому разі плодоносне дерево швидше відходитиме від старого дерева (рис. 21, а, б).
Плодоносне дерево при довгому обрізуванні згинають невеличкою дугою і підв'язують. Можна підв'язувати і горизонтально. Обидва типи підв'язування мають забезпечити розвиток пагонів з усіх вічок і їхній рівномірний розвиток. Наступної весни дерево, що плодоносило, з усіма його пагонами зрізують. Тим часом до верхнього пагону, що розвинувся з верхнього з двох вічок, залишених для утворення запасного дерева, застосовують довге обрізування, а до нижнього, що розвинувся з нижнього вічка — коротке (табл. 6 і 7).

правильно обрізана лоза
неправильно обрізана лоза
Рис. 21. Довге обрізування: а— правильно обрізана лоза;
б — неправильно обрізана лоза.