Содержание материала

МЕТА УДОБРЕННЯ

Виноградна лоза, як і всі інші рослини, потребує для свого розвитку і плодоношення різних поживних речовин. Найважливішими елементами їх є: вуглець, водень, кисень, азот, фосфор, калій, кальцій, магній, залізо і сірка. Вуглець рослина добуває з вуглекислого газу повітря, водень і кисень — з ґрунтових вод, інші поживні речовини надходять разом із розчинами солей грунту. До складу основних поживних речовин входять ще деякі хімічні елементи, кількість яких у грунті дуже незначна і які через це називають мікроелементами. Це — бор, марганець, олово і мідь.
Лоза використовує поживні речовини з грунту, які йдуть на утворення пагонів, листя і ягід, набагато більше, ніж повертає їх назад у грунт у вигляді відмерлих коріння, листя і пагонів. Так виникає нестача у грунті поживних речовин, яка особливо помітна, коли відчувається брак азоту, фосфору, калію і кальцію. Виноград реагує на це зменшенням росту, зниженням урожаю, погіршанням якості ягід.
З добривами в грунт повертаються забрані з нього основні поживні речовини. Якщо виникає деяка нестача в грунті неосновних поживних речовин, яких рослина потребує менше і яких загалом у грунті не бракує, немає потреби у спеціальному удобренні. Тим більше, що ці поживні речовини частково входять до складу всіх звичайних органічних добрив.
Потреба виноградної лози в основних поживних речовинах орієнтовно визначена дослідами науковців і повсякденним досвідом практиків. Визначено, наприклад, що на удобрення раз на три роки ділянки плодоносного винограду площею 100 м2 потрібно 600 кг звичайного гною або іншого рівноцінного органічного добрива. Крім того, треба додавати щороку на кожні 100 м2 таку кількість елементів живлення:
1,2—1,5 кг азоту 0,8—1,0 кг фосфору 2,0—2,5 кг калію.
Цифри ці можуть змінюватися залежно від віку і загального стану лози, залежно від умов життя рослини і якості гною чи іншого органічного добрива, що замінює його. Так, у перший рік після удобрення гноєм можна додавати дещо менше мінеральних добрив. Проте при різних можливих відхиленнях треба стежити за тим, щоб по можливості не порушувалося кількісне співвідношення між доданими поживними речовинами, тобто не порушувалося співвідношення між основними елементами живлення і залежною від них загальною кількістю мінеральних і органічних добрив.
Потреба грунту в кальції визначається кислою реакцією грунту і тому не подана у цифрах.
За ростом і урожаями виноградної лози можна судити, чи вистачає їй поживних речовин і які саме поживні речовини треба вносити під час удобрення. Однак не завжди легко, спостерігаючи за зовнішнім виглядом рослини, робити правильні висновки про те, яких саме поживних речовин їй бракує. Ясно одне, що якщо у грунті достатньо поживних речовин і вони перебувають між собою у правильному співвідношенні, то виноградна лоза росте здоровою, добре плодоносить, дає високоякісні і смачні ягоди.