Описания сортов винограда, название которых начинается на К.

К-131, К-390, К-757, К-799, К-878,

Кабак юзюмю, Кабальеро, Кабарджик, Кабассия, Кабахидзис сапере, Каберам, Каберне АЗОС, Каберне блан, Каберне волос, Каберне гри, Каберне Диана, Каберне доре, Каберне Дорио, Каберне Дорса, Каберне Карбон, Каберне Кароль, Каберне колоньез, Каберне Кортис, Каберне Кримсон, Каберне крупногроздный, Каберне Кубин, Каберне мелкий, Каберне Митос, Каберне Пфеффер, Каберне северный, Каберне фанагорикйский, Каберне Фран, Каберне эйдос, Каберне Юра, Кабернек, Кабернелла, Кабернель, Каберне Совиньон, Каберне-Совиньон № 4, Каберне-Совиньон № 55-08, Каберне -Совиньон клон 14, Кабертин, Кабистони Шави,

Кавальере из Италии, Кавиорна, Кавказ, Кавказский ранний, Кагор, Кадамон 1, Кадамон 2, Кадарка, Кадарка блё, Кадарка кек, Кадарка модра, Кадарка пурпурная, Кадарка фекете, Кадарка черная, Кадет, Каджидж, Кадийон гро, Кадийон доре, Кадийон тардиф, Кадин бармак, Кадин бармак (Контегало), Кадуля 1, Кадуля 2, Кадым бармак, Казанова, Казачка, Кай Берри 3, Кайдзи, Кайтаги, Кайяба, Како,

Калабрез Бианка, Калабрезе, Калабрезе (Санжовезе), Калабрийский, Калай овальный, Каламбаки, Каламфури, Каластра, Калатомурро, Калебстраубе Рот, Калиньон 2, Калиста, Калис-тита, Калитор, Калитор нуар, Калифорния 1253 F 21, Калифорния L 11-3, Калмерия, Калтак кара, Камарез, Камарезо, Каменичарка, Камере дю Гард, Камила, Камируш, Кампанелла бьянка, Камполезе, Камури тетри, Камчия, Канаантраубе, Канадис, Канадский гибрид, Канайоло красный, Каначкени, Кангун, Кандагар, Кандагар (азовский), Кандагари сафид, Кандин, Канеллато, Каннер сидлис, Канон Холл, Кантариас самахсовро, Кантаро, Кантемировский, Канфет изюм, Канцлер черный, Капистони тетри, Капбретон, Капбретон руж, Капитан, Капитан яни кара, Капитан яни кара, Капоши сагош, Каппак, Капсельский белый, Каптар тухуми, Капуниа, Капутан,

Кара Агадаи, Кара аладжа, Кара Алдара, Кара Аллоне, Кара бар, Кара бедона, Кара бирджу, Кара боги, Кара бойкузи, Кара бор, Кара бурджу, Кара дали, Кара джанджал, Кара джиджиги, Кара де Вака, Кара дили кафтар, Кара калтак, Кара кишмиш, Кара Коз, Кара курган, Кара ляли, Кара Льяне, Кара май, Кара палван, Кара Риш баба, Кара тайфи, Кара Такопуло, Кара тумут, Кара узюм, Кара узюм ашхабадский, Кара Халили, Кара хурмои, Кара шарсаузы, Кара ширей, Кара ширин, Кара эмчек, Кара якдона, Карабёгрюл, Карабраимис, Карабунера, Карабурну, Карабурну ранний, Каравыльчувка, Карагез, Караи, Каракалинский крупный, Каралахна, Карамол, Карапапаска, Карасефта, Карат, Каратзовитко, Карачи, Карбоне, Карго-мюцу, Кардинал, Кардинал АЗОС, Кардинал Всероссийского НИИ, Кардинал устойчивый, Кардинал-Люкс, Кардишас, Кардишах, Карие, Карикаджола, Карин, Карина, Кариньена, Кариньян, Кариньян де Жиронда, Кариньян руж, Карлита, Карловски мискет, Карлос, Карлык, Кармазин, КарМаКод, Кармелитанка бела, Кармен, Кармене, Карменель, Карменер, Кармизи миск изюм, Кармин, Кармина, Кармир Ахбюр, Кармир кишмиш, Кармир шакари, Кармрают, Каро, Каро Семиз, Каро хусайне, Карола, Карпине, Каррега Буррос, Карру бел, Картокс, Картукс, Картула, Картули саадрео, Каруби, Карч мат, Карчамат, Карче мат, Карчем, Каршиги, Каршинский,

Каскад, Каскароло, Каспури, Касри, Кассано, Кассано (Санджовезе), Кассери, Касте, Кастелан, Кастелка, Кастелла, Кастелли Романи, Кастель 196-17, Кастель №120, Кастель 1028, Кастель 1115, Кастельяо, Кастетс, Кастор, Катавба, Ката-и-Шамх Сё, Каталан, Каталон зимний, Каталон летний, Каталония, Каталонский желтый, Каталонский черный, Катарато комуне, Катарина, Катвиачк, Катоба, Катрин, Катта-Курган, Катта-Курган розовый, Каты-мелеи, Кахаб Дербент цибил, Кахет, Кахис вадиспери, Кахури цхенисдзудзу, Кахцрени, Качивела, Качинский розовый, Качич, Качичи, Каш юрак, Каюга вайт,

Квапатури, Квальяно, Кваси брада, Квители мцвиване, Квишхури, Кей Грей, Кейп курант, Кек Арамон, Кекмедок, Кекфранкош, Келли , Кельертрауб, Кельнер, Кёльнер блау, Кенадис, Кёнигин дер вайнгартен, Кёниглише Магдалентраубе, Кёниглише Эстер, Кентавр магарачский, Керацуда, Керекеш, Керигнан, Кермен, Кернер, Кесе келен ак шекерек, Кефе изюм, Кефесия, Кехлибар, Кёхо, Кече мемеси белый, Кече черлен, Кечи мемеси, Кечкемет 5 Кечкемет вирага, Кечкемет кинче, Кечкемети рислинг, Кеша, Кеша красный, Кеша лучезарный, Кеша мускат, Кеша-1, Кеша-2, Кешон пирош,

Кзыл Доройи, Кзыл узюм туркменский, Кзыл хурманы, Кзыл-тан,

Киевский белый, Киевский золотистый, Кизил каттакурган, Кизил сапак, Кизил Тайфи, Кизил узюм, Кизил Халили, Кизил хурманы, Кизил чиляки, Кизил юмалак, Кизиловый, Кизлярский черный, Кизыл узюм, Кизыл узюм, Кизыл узюм канибадамский, Кизыл узюм ферганский, Килан узюм, Кили-барко, Кимионка, Кинг, Кинг руби устойчивый, Кинг Руби (Руби сидлис), Кинчем, Кипридский, Киргизский ранний, Кирмизи кишмиш, Кировобадский столовый, Киси, Китабский ранний, Киш фештоезёлё, Кишиневские зори, Кишмиш 311, Кишмиш Elma, Кишмиш № 342, Кишмиш Аксайский, Кишмиш Аллегро, Кишмиш алма-атинский, Кишмиш Аштаракский, Кишмиш белый круглый, Кишмиш белый овальный, Кишмиш Бесподобный, Кишмиш Бидана, Кишмиш блан а грэн ронд, Кишмиш ботир, Кишмиш Ваткана, Кишмиш Венгерский, Кишмиш ВИРа, Кишмиш дербентский, Кишмиш долгий, Кишмиш желтый, Кишмиш запорожский, Кишмиш Зарафшан, Кишмиш Зорница, Кишмиш Иртышар, Кишмиш Казантип, Кишмиш карамельный, Кишмиш Коктейль, Кишмиш Красное пламя, Кишмиш красный туркменский, Кишмиш круглый, Кишмиш лучистый, Кишмиш Лучия, Кишмиш Люнда, Кишмиш Магарача, Кишмиш Мираж, Кишмиш Молдавский, Кишмиш мраморный, Кишмиш мускатный, Кишмиш Н-10-24, Кишмиш Н-12-52, Кишмиш новочеркасский, Кишмиш Оврут, Кишмиш ОСХИ, Кишмиш персидский, Кишмиш полубессемянный, Кишмиш розовый, Кишмиш Розовый АЗОС, Кишмиш самаркандский, Кишмиш сафед округлый, Кишмиш сиё, Кишмиш Согдиана, Кишмиш стратонавтов, Кишмиш суугли, Кишмиш таировский, Кишмиш теракли, Кишмиш туркменский, Кишмиш узунбашлы, Кишмиш уникальный, Кишмиш Хишрау, Кишмиш ЦГЛ, Кишмиш черный, Кишмиш Черный АЗОС, Кишмиш черный оригинальный, Кишмиш Черный султан, Кишмиш черный Тагобский, Кишмиши, Кишмиши Ал, Кишмиш-и-шамали, Кишмишный,

Клавнер, Клара, Кларет Доре, Кларетто бианко, Кларин, Кларница, Клевнер, Клевнер (Гевюрцтраминер), Клевнер блау, Клейнер хейниш, Клер Кульман, Клерет белый, Клерет бланш, Клерет де Африк, Клерет Мазель, Клерет нуар, Клерет розовый, Клинтон, Клинчатый, Клише 8414, Клише блан, Клостернойбург 1355-1-116, Клостернойбург 1355-3-33, Клостернойбург 1358-1-42, Клостернойбург 1435-3-11, Клостернейбург 181-2, Клостернойбург 24-125, Клостернойбург 71, Ключевской, Клявери куляр, Кляйн Силбервайс, Кляйнвайнер, Кляйнер бургундер, Кляйнер рислинг, Кляйнер Траминер, Кляйнер Троллингер, Кляйнер фарбер,

Книпперль, Княгиня Ольга, Княжа мета, Князь Трубецкой,

КО-74, Коада Вульпи, Коада вульпии (розовый), Коада рындуничий, Коарна нягрэ, Коарнэ альба, Коарнэ нягрэ ароматэ, Коарнэ нягрэ селекционатэ, Коарнэ нягрэ тэмыйоасэ, Коарнэ рошие, Коачелла сидлис, Кобер 125 А, Кобер 125АА, Кобер 5ББ, Кобзарь, Ковалек, Коваль, Ковидинка белая, Ковидинка розовая, Кода ди Вольпе Бианка, Кодаль Золтан, Кодринский, Кодру, Кодрянка, Кодрянка белая, Коз узюм, Козанитис, Козьи соски, Козьма CSVT 55, Козьма CSFT 194, Кок зант, Кок узюм, Кок хабах, Коккинара, Коккору ниши, КоКл белый, Кокорко, Кокур белый, Кокур красный, Кола тамбуро, Колдовство, Колибри, Колмер, Колобель, Колобок, Колокитас, Колокитас Августалос, Коломбар, Коломбье, Колонель Зейбель, Колонтар, Колорино, Колумбия, Колумелла Вариегата, Колумна, Колхозный, Колхури, Кольмар 2007G, Кольмар 2011G, Комета, Компассион, Кондарев, Кондарев 10, Кондарев 6, Конер, Конкорд, Конкорд сидлис, Конрейфлер, Консул, Контегало, Контегалос, Контесу, Кон-тики, Коны ерых, Коплик, Корай дендьё, Корай Кек Кишбургунди, Кораи шарфехер, Корбель, Корбесс, Корбо блан, Корбо нуар, Корвина, Корвина Веронезе, Корвина нера, Корвинус, Корделье Гри, Кордиско, Корза еревани, Корина, Коринка Мичурина, Коринка русская, Коринка черная, Кормилец, Корна белая, Корни ёрик, Корниола, Корниола бьянка, Корниола черная, Корниствала, Корница, Корнишон, Корнишон блан, Корнишон розовый, Корничель бранко, Коро нуар, Королева винниц, Королева виноградников, Королева Елизавета, Королева лабрусок, Королева Марго, Королева Нина, Королева таировская, Королева устойчивая, Королек, Корона, Корпонои, Коррин сидлис, Кортезе, Кортезия, Кортнули, Корунд, Космонавт, Космос, Косовска рана, Косовский ранний, Косоротовский, Коста роза, Костя, Косю, Кот, Кот бифер, Котайки, Котселина, Коттон Кэнди, Кочиш Ирма, Кошу, Кошут Лайош,

Краловска леанка, Краса Балок, Краса Дона, Краса Никополя, Краса Поволжья, Краса севера, Красава, Красавица Украины, Красавица Цегледа, Красавчик, Красень, Красильщик, Красностоп анапский, Красностоп золотовский, Красностоп Карпи, Красный, Красный фронтиньянский, Краснянский, Красотка, Краткошия, Кратосия, Кратошия, Крах гутедель, Крахуна, Креаца, Кремовый, Крестовский, Кризол, Кримпошия, Кримсон каберне, Кримсон Перл, Кримсон сидлис, Криолла, Криолла Чика, Крисси, Кристалл, Криулянский, Криштай, Кродарина, Крона, Кронпринц Рудольф, Крошка, Крупный Рислинг, Кручулита, Крыжовниковый, Крым ай изюм, Крымие Гюзель, Крымская жемчужина, Крымский, Крымский белый, Крымский мускат, Крымский розовый, Крымский черный, Крымчанин, Крэчунел-2,

Ксения, Ксения (Анжелика), Ксиномавро,

Куа Тендра, Кубанец, Кубань, Кудерк 106-46, Кудерк 13, Кудерк 132-11, Кудерк 146-51, Кудерк 19, Кудерк 199-88, Кудерк 272-60, Кудерк 28-112, Кудерк 299-35, Кудерк 3309, Кудерк 3310, Кудерк 4401, Кудерк 7106, Кудерк 7120, Кудерк нуар, Кудураули, Куйбышевский ранний, Куйбышевский скороспелый, Куин Виктория, Кукановский, Кукура, Кукуруз, Куло де Хорза, Кульджинка, Кульджинский, Кульман 149-3, Кульман 1882, Кульман 191-1, Кульман 193-2, Кульман 194.2, Кульман 267-1, Кульман 272-1, Кульман 278-2, Кульман 296-1, Кульман 319-3, Кульман 477-1, Кульман 482-2, Кульман 536-3, Кульман 65-1, Кумси, Кумшацкий белый, Кумшацкий черный, Кунбарат, Кундза, Кундура аспри, Куниза, Кунлеань, Кунтра, Кунуаз, Куны ярык, Купрашвилисеули, Курбаны боши, Курбу нуар, Курен калинский, Куриозиум, Курлйеник, Курнон, Куруцвер, Кускоседа бианка, Кутларица, Кутузовский, Куфаки, Куфо, Куч, Куч, Куш юзюмю,

Кция,

Кызыл Дорои, Кызыл узюм, Кызыл-таттуу, Кыркошия, Кырмызлык, Кырмызы чакрак,

Кьянтино

Кэмпбелл эрли, Кэнди Дримс, Кэнди Дропс, Кэнди Кранч, Кэнди Снэпс, Кэнди Хертс, Кэчи-амджаги,

Кю ве, Кюр даш,

Кялаты, Кярим Канди.