буква К из ягод винограда

Описания сортов винограда, название которых начинается на К.

К-131, К-390, К-757, К-799, К-878,

Кабак юзюмю, Кабальеро, Кабар, Кабарджик, Кабаре нуар, Кабассия, Кабахидзис сапере, Каберам, Каберне АЗОС, Каберне блан, Каберне волос, Каберне гри, Каберне гро, Каберне Диана, Каберне доре, Каберне Дорио, Каберне Дорса, Каберне кантор, Каберне Карбон, Каберне Кароль, Каберне колоньез, Каберне Кортис, Каберне Кримсон, Каберне крупногроздный, Каберне Кубани, Каберне Кубин, Каберне мелкий, Каберне Митос, Каберне Моравия, Каберне Нуар, Каберне Пфеффер, Каберне Руби, Каберне северный, Каберне Тамани, Каберне фанагорикйский, Каберне Фран, Каберне Черноморец, Каберне эйдос, Каберне Юра, Кабернек, Кабернелла, Кабернелло, Кабернель, Каберне Совиньон, Каберне-Совиньон № 4, Каберне-Совиньон № 55-08, Каберне-Совиньон клон 14, Каберон, Кабертин, Кабестрель, Кабистони Шави,

Кавальере из Италии, Кавиорна, Кавказ, Кавказский ранний, Кагор, Кадамон 1, Кадамон 2, Кадарка, Кадарка блё, Кадарка кейк, Кадарка модра, Кадарка пурпурная, Кадарка фекете, Кадарка черная, Каддиу, Кадду, Кадет, Каджидж, Кадийон гро, Кадийон доре, Кадийон тардиф, Кадин бармак, Кадин бармак (Контегало), Кадуля 1, Кадуля 2, Кадым бармак, Казанова, Казачка, Кай Берри 3, Кайдзи, Кайетана бланка, Кайно-ду-Фрейшу, Кайтаги, Кайяба, Како,

Калабрез Бианка, Калабреза ди Олиена, Калабрезе, Калабрезе (Кастильоне), Калабрезе (Санжовезе), Калабрийский, Калавритино Мавро, Калаграно Блан, Каладок, Калай овальный, Каламак сафид, Каламак белый, Каламбаки, Каламфури, Каландро, Калардис блан, Калардис мюске, Калардис мускатный, Каластра, Калатомурро, Калебстраубе Рот, Калиньон 2, Калиста, Калис-тита, Калитор, Калитор нуар, Калитрано, Калифорния 1139 E 29, Калифорния 1253 F 21, Калифорния H 59-90, Калифорния L 11-3, Калифорния Q 17-16, Калифорния S 26, Калмерия, Калория, Калтак кара, Калькателла ди Сарцана, Камарале, Камарате, Камарез, Камарезо, Каменичарка, Камере дю Гард, Камеруж, Камикуренай, Камила, Камируш, Кампанелла бьянка, Камполезе, Камплезе, Камури тетри, Камчия, Канаантраубе, Канадис, Канадский гибрид, Канайоло красный, Канайоло неро, Канайоло романо, Каначкени, Кангун, Кандагар, Кандагар (азовский), Кандагари сафид, Кандин, Канеллато, Каннер сидлис, Канон Холл, Канон холл Фау, Каноннао, Каноннао (Гарнача), Каноннау, Каннонау (Гарнача), Кантариас самахсовро, Кантаро, Кантемировский, Канфет изюм, Канцлер черный, Капистони тетри, Капбретон, Капбретон руж, Капитан, Капитан яни кара, Капитан яни кара, Капоши сагош, Каппак, Капсельский белый, Каптар тухуми, Каптиватор, Капуниа, Капутан,

Кара Агадаи, Кара аладжа, Кара Алдара, Кара Аллоне, Кара бар, Кара бедона, Кара бирджу, Кара боги, Кара бойкузи, Кара бор, Кара бурджу, Кара дали, Кара джанджал, Кара джиджиги, Кара де Вака, Кара дили кафтар, Кара калтак, Кара кишмиш, Кара Коз, Кара кукузет, Кара курган, Кара ляли, Кара Льяне, Кара май, Кара надир узюм Кара палван, Кара Риш баба, Кара тайфи, Кара Такопуло, Кара тумут, Кара узюм, Кара узюм ашхабадский, Кара Халили, Кара хурмои, Кара шарсаузы, Кара ширей, Кара ширин, Кара эмчек, Кара якдона, Карабёгрюл, Карабраимис, Карабунера, Карабурну, Карабурну ранний, Каравыльчувка, Карагез, Караи, Каракалинский крупный, Каралахна, Караликант, Карамол, Карапапаска, Карасефта, Карат, Каратзовитко, Карачи, Карбоне, Карго-мюцу, Кардинал, Кардинал АЗОС, Кардинал Всероссийского НИИ, Кардинал устойчивый, Кардинал-Люкс, Кардишас, Кардишах, Карие, Карикаджола, Кариканте, Карин, Карина, Кариньена, Кариньена бланка, Кариньян, Кариньян блан, Кариньян гри, Кариньян де Жиронда, Кариньян розовый, Кариньян руж, Кариньян серый, Каркайоло блан, Карла, Карлита, Карловски мискет, Карлос, Карлык, Кармазин, Кармазин (Таубершварц), КарМаКод, Кармелитанка бела, Кармем, Кармен, Кармен (Сербия), Кармене, Карменель, Карменер, Кармизи миск изюм, Кармин, Кармин (США), Кармина, Карминуар, Кармир Ахбюр, Кармир кишмиш, Кармир шакари, Кармрают, Карнавал, Карнал Депендура, Карнелиан, Карнельян, Каро, Каро Семиз, Каро хусайне, Карола, Карпине, Каррега Буррос, Карриканте, Карриканте Неро, Карру бел, Картокс, Картукс, Картула, Картули саадрео, Каруби, Карч мат, Карчамат, Карче мат, Карчем, Каршиги, Каршинский,

Каскад, Каскаль, Каскарелла, Каскароло, Каспури, Касри, Кассано, Кассано (Мальвазия нера ди Базиликата), Кассано (Санджовезе), Кассери, Касте, Кастелан, Кастелка, Кастелла, Кастелли Романи, Кастель 196-17, Кастель №120, Кастель 216-3, Кастель 1028, Кастель 1115, Кастель 4010, Кастель черный, Кастельяна Негра Кастельяо, Кастетс, Кастильоне (Нерелло Капучо), Кастильоне, Кастильоне ди Бова, Кастильоне ди Гуарначчиато, Кастильоно, Кастор, Ката сафид, Катавба, Ката-и-Шамх Сё, Каталан, Каталон зимний, Каталон летний, Каталония, Каталонский желтый, Каталонский черный, Катанезе Бьянко, Катарато комуне, Катарина, Катарратто алла Порта Бьянка ди Сицилия, Катарратто Амантидату, Катарратто Бьянко Комуне, Катарратто бьянко Лучидо, Катарратто Мантеллато, Катарратту Скалугнату, Катах, Катвиачк, Катоба, Катония Корвина, Катрин, Катруся Каховская, Катта-Курган, Катта-Курган розовый, Каттаррато Руж, Каты-мелеи, Каушанский, Кафка, Кахаб Дербент цибил, Кахара, Кахет, Кахис вадиспери, Кахсрени, Кахури мцване, Кахури цхенисдзудзу, Кахцрени, Качивела, Качинский розовый, Качич, Качичи, Каччадебити, Каччоне, Каш юрак, Каюга вайт,

Квапатури, Квальяно, Кварначча, Кварцит, Кваси брада, Квип, Квители мцвиване, Квишхури, Кебранта, Кей Грей, Кейп грейп, Кейп курант, Кейп ред мускадель, Кейп Рислинг, Кек Арамон, Кекмедок, Кейкньелю, Кекфранкош, Келли , Кельертрауб, Кельнер, Кёльнер блау, Кенадис, Кёнигин дер вайнгартен, Кёниглише Магдалентраубе, Кёниглише Эстер, Кёнигстраубе вайс, Кентавр магарачский, Кентвилл Вайт 97-1, Кератуда, Керацуда, Керекеш, Керигнан, Кермен, Кернер, Керсус, Кесе келен ак шекерек, Кефе изюм, Кефесия, Кехлибар, Кёхо, Кече мемеси белый, Кече черлен, Кечи мемеси, Кечкемет 5 Кечкемет вирага, Кечкемет кинче, Кечкемети рислинг, Кеша, Кеша красный, Кеша лучезарный, Кеша мускат, Кеша-1, Кеша-2, Кешон пирош,

Кзыл Доройи, Кзыл узюм туркменский, Кзыл хурманы, Кзыл-тан,

Кивин, Киевский белый, Киевский золотистый, Кизил каттакурган, Кизил сапак, Кизил Тайфи, Кизил узюм, Кизил Халили, Кизил хурманы, Кизил чиляки, Кизил юмалак, Кизиловый, Кизлярский черный, Кизыл узюм, Кизыл узюм, Кизыл узюм канибадамский, Кизыл узюм ферганский, Килан узюм, Кили-барко, Кимионка, Кинг, Кинг оф зе норд, Король севера, Кинг руби устойчивый, Кинг Руби (Руби сидлис), Кинчем, Кипридский, Кирайлеанька, Киргизский ранний, Кирмизи кишмиш, Кировобадский столовый, Киси, Китабский ранний, Киш фештоезёлё, Кишиневские зори, Кишмиш 311, Кишмиш Elma, Кишмиш № 342, Кишмиш Азак, Кишмиш Аксайский, Кишмиш Аллегро, Кишмиш алма-атинский, Кишмиш Аштаракский, Кишмиш белый круглый, Кишмиш белый овальный, Кишмиш Бесподобный, Кишмиш Бидана, Кишмиш блан а грэн ронд, Кишмиш ботир, Кишмиш Брависсимо, Кишмиш Ваткана, Кишмиш Венгерский, Кишмиш ВИРа, Кишмиш дербентский, Кишмиш долгий, Кишмиш желтый, Кишмиш запорожский, Кишмиш Зарафшан, Кишмиш Зорница, Кишмиш Иртышар, Кишмиш Казантип, Кишмиш карамельный, Кишмиш Коктейль, Кишмиш Красное пламя, Кишмиш красный туркменский, Кишмиш круглый, Кишмиш Лорд, Кишмиш лучистый, Кишмиш Лучия, Кишмиш Люнда, Кишмиш Магарача, Кишмиш Мираж, Кишмиш Молдавский, Кишмиш мраморный, Кишмиш мускатный, Кишмиш Н-10-24, Кишмиш Н-12-52, Кишмиш новочеркасский, Кишмиш Оврут, Кишмиш ОСХИ, Кишмиш персидский, Кишмиш полубессемянный, Кишмиш розовый, Кишмиш Розовый АЗОС, Кишмиш самаркандский, Кишмиш сафед округлый, Кишмиш сиё, Кишмиш Согдиана, Кишмиш сорх, Кишмиш Столетие, Кишмиш стратонавтов, Кишмиш суугли, Кишмиш таировский, Кишмиш теракли, Кишмиш туркменский, Кишмиш узунбашлы, Кишмиш уникальный, Кишмиш Хишрау, Кишмиш ЦГЛ, Кишмиш Цитронный, Кишмиш черный, Кишмиш Черный АЗОС, Кишмиш черный оригинальный, Кишмиш Черный султан, Кишмиш черный Тагобский, Кишмиши, Кишмиши Ал, Кишмиш-и-шамали, Кишмишный,

Клавнер, Клара, Клара (Бразилия), Кларе де Гасконь, Кларет Доре, Кларетто бианко, Кларин, Кларница, Клевнер, Клевнер (Гевюрцтраминер), Клевнер блау, Клейнер хейниш, Клер Кульман, Клерет белый, Клерет бланш, Клерет де Африк, Клерет Мазель, Клерет нуар, Клерет розовый, Клинтон, Клинчатый, Клише 8414, Клише блан, Клостернойбург 1355-1-116, Клостернойбург 1355-3-33, Клостернойбург 1358-1-42, Клостернойбург 1435-3-11, Клостернойбург 1680-3R/19, Клостернейбург 181-2, Клостернойбург 24-125, Клостернойбург 71, Клубничный, Ключевской, Клэр Рислинг, Клэретт де Гасконь, Клявери, Клявери куляр, Кляйн Силбервайс, Кляйнвайнер, Кляйнер бургундер, Кляйнер рислинг, Кляйнер Траминер, Кляйнер Троллингер, Кляйнер фарбер,

Книпперль, Княгиня Ольга, Княжа мета, Князь Трубецкой,

КО-74, Ко ду, Коада Вульпи, Коада вульпии (розовый), Коада рындуничий, Коарна нягрэ, Коарнэ альба, Коарнэ нягрэ ароматэ, Коарнэ нягрэ селекционатэ, Коарнэ нягрэ тэмыйоасэ, Коарнэ рошие, Коачелла сидлис, Кобер 125 А, Кобер 125АА, Кобер 420 А, Кобер 5ББ, Кобзарь, Ковалек, Коваль, Ковидинка белая, Ковидинка розовая, Кода ди Вольпе Бианка, Кодай Золтан (Кодаль Золтан), Кодега, Кодиварта, Кодринский, Кодру, Кодрянка, Кодрянка белая, Коз узюм, Козанитис, Козьи соски, Козма 1-1-474, Козьма CSVT 55, Козьма CSFT 194, Кок зант, Кок узюм, Кок хабах, Коккалона нера, Коккинара, Коккору ниши, КоКл белый, Кокомо, Кокорко, Кокур белый, Кокур красный, Кокурдес белый, Кокурдес черный, Кола тамбуро, Коламбиан, Колдовство, Колибри, Колирис, Колмер, Колобель, Колобок, Колокитас, Колокитас Августалос, Коломбана бьянка, Коломбана нера, Коломбано Россо, Коломбар, Коломбо, Коломбье, Колонель Зейбель, Колонтар, Колор, Колоре, Колорино, Колорино дель Вальдарно, Колумбия, Колумелла Вариегата, Колумна, Колхозный, Колхури, Кольмар 2007G, Кольмар 2011G, Комета, Компассион, Кондарев, Кондарев 10, Кондарев 6, Конер, Конкорд, Конкорд сидлис, Конрейфлер, Консул, Контегало, Контегалос, Контесу, Кон-тики, Коны ерых, Коплик, Копчак, Копчак стрепатый, Кора, Корай дендьё, Корай Кек Кишбургунди, Кораи шарфехер, Корбель, Корбесс, Корбо блан, Корбо нуар, Корвина, Корвина Веронезе, Корвина Гросса, Корвина нера, Корвино, Корвиноне, Корвинус, Корделье Гри, Кордиско, Корза еревани, Корина, Коринка белая, Коринка Мичурина, Коринка русская, Коринка черная, Коринт вайт сидлис, Коринтиаки лефки, Коринтиаки стафис, Коринф блан, Коринф вайс, Кормилец, Корна белая, Корналин д'Аоста, Корнарелло, Корни ёрик, Корниола, Корниола бьянка, Корниола черная, Корниола черная (Пиццутело), Корниствала, Корница, Корнишон, Корнишон блан, Корнишон крымский, Корнишон розовый, Корнишон фиолетовый, Корнишон черный, Корничель бранко, Коро нуар, Королева винниц, Королева виноградников, Королева Елизавета, Королева лабрусок, Королева Марго, Королева Нина, Королева таировская, Королева устойчивая, Королек, Корона, Корпонои, Корредера, Коррин сидлис, Кортезе, Кортезия, Кортнули, Кортола, Кортоласка, Кортум, Корчула, Корчулански, Корунд, Космо 2, Космо 4, Космонавт, Кoсмополита, Космос, Косовина Модра, Косовска рана, Косовский ранний, Косоротовский, Коста роза, Костя, Косю, Кот, Кот бифер, Котайки, Котселина, Коттон Кэнди, Кофранка, Кочиш Ирма, Кошу, Кошут Лайош,

Краловска леанка, Краса Балок, Краса Дона, Краса Никополя, Краса Поволжья, Краса севера, Красава, Красавица Украины, Красавица Цегледа, Красавчик, Красень, Красильщик, Красная пуля, Красностоп анапский, Красностоп золотовский, Красностоп Карпи, Красный, Красный Бог, Красный фронтиньянский, Краснянский, Красотка, Крата Биела, Краткошия, Кратосия, Кратошия, Крату Бранку, Крах гутедель, Крахуна, Креаца, Кремовый, Крестовский, Крестовский скороспелый, Крестовчик, Кризол, Кримпошия, Кримсон каберне, Кримсон Перл, Кримсон сидлис, Криолла, Криолла Чика, Крисси, Кристалл, Криулянский, Криштай, Кркошия пиграва, Кроатина, Кроаттина (Весполина), Кродарина, Крона, Кронпринц Рудольф, Крошка, Круинон, Крупный Рислинг, Кручен блан, Кручулита, Крыжовниковый, Крым ай изюм, Крымие Гюзель, Крымская жемчужина, Крымский, Крымский белый, Крымский мускат, Крымский розовый, Крымский черный, Крымчанин, Крэчунел-2,

Ксения, Ксения (Анжелика), Ксения (США), Ксиномавро,

Куа Тендра, Куайара, Куальтаччу, Кубанец, Кубань, Кубышечный, Кудерк 106-46, Кудерк 13, Кудерк 132-11, Кудерк 146-51, Кудерк 157-11, Кудерк 161-49, Кудерк 1616, Кудерк 19, Кудерк 199-88, Кудерк 272-60, Кудерк 28-112, Кудерк 299-35, Кудерк 3309, Кудерк 3310, Кудерк 4401, Кудерк 7106, Кудерк 7120, Кудерк 93-5, Кудерк нуар, Кудураули, Куйбышевский ранний, Куйбышевский скороспелый, Куйлери, Куин Виктория, Кукановский, Кукура, Кукуруз, Куло де Хорза, Кульджинка, Кульджинский, Кульман 149-3, Кульман 187-1, Кульман 1882, Кульман 191-1, Кульман 193-2, Кульман 194.2, Кульман 267-1, Кульман 272-1, Кульман 278-2, Кульман 296-1, Кульман 319-3, Кульман 477-1, Кульман 482-2, Кульман 536-3, Кульман 65-1, Кумси, Кумшацкий белый, Кумшацкий черный, Кунбарат, Кундза, Кундура аспри, Куниза, Кунлеань, Кунтра, Кунуаз, Куны ярык, Купрашвилисеули, Курбаны боши, Курби, Курбу блан, Курбу нуар, Курбу руж, Курен калинский, Куриозиум, Курлйеник, Курнон, Куртеласка, Куртеляска биела, Куруцвер, Кускоседа бианка, Кустон, Кутиа, Кутларица, Кутузовский, Куфаки, Куфо, Куч, Куч, Куш юзюмю,

Кция,

Кызыл Дорои, Кызыл узюм, Кызыл-таттуу, Кыркошия, Кырмызлык, Кырмызы чакрак,

Кьянтино

Кэмпбеллс сидлинг № 6, Кэмпбелл эрли, Кэнди Дримс, Кэнди Дропс, Кэнди Кранч, Кэнди Снэпс, Кэнди Хертс, Кэчи-амджаги,

Кю ве, Кюр даш,

Кялаты, Кярим Канди.